کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

بندر خمینی

اخبار ایران

دومین روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر خمینی

کارگران کارخانه پتروشیمی بندر خمینی روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات‌شان به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران و کارکنان پتروشیمی بندر خمینی اعلام کردەاند روز چهارشنبه اعتصاب خود را گسترش دادەاند. آنها می گویند بە دلیل دروغ‌ها و فساد مدیریت و......
اخبار ایران

ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه 27 آذرماه شماری از کارگرن پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و شرایط نامناسب کاری خود مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند. به گفته کارگران معترض، به دنبال این تجمع مدیرعامل پتروشیمی بندر خمینی  علاوه بر اینکه در جمع کارگران معترض حاضر......