کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

خمینی

اخبار ایران

ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه 27 آذرماه شماری از کارگرن پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و شرایط نامناسب کاری خود مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند. به گفته کارگران معترض، به دنبال این تجمع مدیرعامل پتروشیمی بندر خمینی  علاوه بر اینکه در جمع کارگران معترض حاضر......