کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سخن روز

سخن روز

حمایت مردم در سطح ایران از کردستان مایه شادی و قدردانی است

-
امروز صدها هزار نفر از ایرانیان در داخل و خارج کشور  با شیوه های مختلف حمایت خود را با مردم کردستان اعلام کرده و جنایات رژیم علیه مردم کرد را محکوم می کنند. مردم کردستان و ایران راه دور و درازی را طی کرده اند تا این سطح همدردی و...
سخن روز

اتحاد و‌ سازماندهی بیشتر مردم کردستان شرط پیروزی ما است

-
مردم کردستان در شرایط حساس  و تاریخ سازی هستند. در تاریخ صد ساله اخیر  مردم کردستان در ایران ، هیچگاه اتحاد، همبستگی ، آگاهی و سازماندهی مردم  در چنین سطح عالی و ستایش انگیزی نبوده است. ...
سخن روز

دفاع از مردم کردستان دفاع از آزادی و انقلاب است

-
انقلاب زن . زندگی . آزادی که جرقه آن از کردستان زده شد و آنچه در آرامستان سقز در مراسم خاکسپاری ژینا امینی رخ داد و جرقه انقلاب زن، زدگی آزادی را  رقم زد، جویبار کوچکی بود که بسیار زود به صدها و هزاران رود و سپس به یک دریای...
سخن روز

گسترش اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی و ضرورت حمایت مالی از اقشار فقیر جامعه

-
در خبرها آمده بود که در شهر مهاباد تعدادی از صاحب خانه ها که املاک اجاره ای دارند ، به کرایه نشینان گفته اند که کرایه خانه دو ماه گذشته را نخواهند گرفت . تعدادی از بازاریان کردستان که در اعتصابات مکرر دو ماه گذشته شرکت داشتند قادر به پرداخت چک های بانکی به...
سخن روز

خامنەایی و شرارت نا محدود

-
خامنەای تجسم و سمبل جنایت و رذالت جمهوری اسلامی ایران است. میلیونها مردم جان به لب رسیده در خیابان هستند و او  و دیگر آخوندها و مقامات حکومت این مردم به ستوه آمده را نمی بینند، حضور و وجود آنها را انکار میکنند، و آگاهانه نمک بر روی زخم مردم میریزند....
سخن روز

پیامی روشن برای مزدوران محلی حکومت اسلامی در کردستان

-
طی سالهای اخیر رژیم جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف شماری از افراد محلی را به صورت بسیج و پاسدار به خدمت گرفت یا به عنوان جاسوس در در دستگاههای امنیتی خود جذب کرده است و برای سرکوب مردم کردستان به کار میگیرد. مردم این عناصر وابسته به رژیم را...
سخن روز

استقبال از فراخوان سه روز اعتراضات سراسری در بزرگداشت یاد جانباختگان آبان 98

-
خیزش انقلابی مردم ایران در روز سه شنبه 24 آبان شصتمین روز پر شکوه خود را پشت سر گذاشت. انقلابیون برای تحدید گرامیداشت خاطرات خیزش آبان 98 و یاد جانباختگانش فراخوان داده بودند تا در روزهای 24، 25 و 26 اعتراضات و اعتصابات سراسری صورت گیرد....