کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

-

اخبار ایران

گزارشی از تیراندازی ماموران به سوی شهروندان شادان از باخت تیم ملی

-
برپایه گزارشات دریافتی، تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر به مردمی که در شهرهای مختلف برای ابراز شادمانی از باخت تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی از آمریکا در جام جهانی قطر به خیابان آمده بودند، ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت....