کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

komalah

سخن روز

سناریو سازی ابلهانه بر علیه فعالین مدنی محکوم به شکست است

komalah
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یازدهم ماه مه، 21 اردیبهشت، خبر داد که دو تبعه فرانسه را دستگیر کرده است. بعداً معلوم شد که آن دو، خانم سیسیک کوهلر و همسرش آقای ژاک پاریس می باشند. خانم کوهلر از سال ۲۰۱۶ مسئول روابط بین الملل فدراسیون ملی فرهنگ و آموزش...
اخبار کردستان

اعلام حمایت  معلمین و کارگران شهرهای صنعتی سنندج از معلمان بازداشتی

komalah
برپایه گزارش دریافتی، جمعی از معلمین اخراجی سال 59 سنندج و بیش از 1000 نفر از کارگران شهرکهای صنعتی سنندج در پیامی حمایت خود را از "شعبان محمدی، اسکندر لطفی" و تمامی معلمین بازداشتی اعلام کردند...