کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

komalah

سخن روز

مردم کردستان و بلوچستان، توطئه های رژیم را نقش بر آب می کنند

komalah
هر روز ابعاد جدید و تکان دهنده ای از آنچه که در جمعه خونین، هشتم مهرماه در زاهدان اتفاق افتاده است آشکار می شود. گزارش می رسد که قبل از پایان مراسم نماز جمعه پاسداران مسلح رژیم در پشت بامها سنگر گرفته و آمادهِ براه انداختن حمام خون بودند. یک...