کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

komalah

اخبار ایران

حمایت 27 نهاد چپ و دموکراتیک از مبارزات و اعتراضات اخیر ایران

komalah
27 نهاد چپ و دمکراتیک،روز پنج شنبه 29 اردیبهشت با صدور بیانیه ای حمایتخود را از اعتراضات جاری بر علیه گرانی و اعتصاب کارگران در ایران و نیز اعتصاب و خواسته‌های به حق رانندگان و کارگران شرکت واحد اعلام کردند....