کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

مصادره اموال، حکم قطعی ومرگ تدریجی علیرضا ثقفی در زندان عادی

-
۱۴ سال پیش علیرضا ثقفی پس از بازگشت از اجلاس جهانی کار برای دفاع از حقوق کارگران در چنین روزی در حالیکه از گلزار خاوران باز می گشت دستگیر شد...
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

پیام کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد به کارگران ایران

-
کنگره سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد در پی دریافت پیامی از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد متعاقبا پیامی به کارگران ایران ارسال داشته است. در این پیام آمده است:...
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

نامه‎ اتحادیه معلمان استان کبک(کانادا) در حمایت از فعالان صنفی زندانی در ایران

-
اتحادیه معلمان استان کبک –(کانادا) با انتشار نامه ای‎ اعتراضی، خواسته است که همه‎ معلمان و فعالان صنفی زندانی در ایران باید آزاد شوند....
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

کودتای ۲۸ مرداد یادآور سرکوب جنبش کارگری و روشنگری فساد و چپاول قدرتمندان

-
مصاحبه فرح پهلوی با عنوان “ ایران آماده بازگشت پادشاهی است و من هم حاضر به بازگشت به وطن ام” و ادعای ایشان مبنی بر حمایت مردم از حکومت دوران حکومت ایشان انعکاس های متفاوتی را بوجود آورده است....
اطلاعیه سایر سازمان و نهادهامطالب رسیده

جنبش «بی سقف ها» در برزیل

-
یکی از وظایف اصلی کانون مدافعان حقوق کارگر که در طول بیست سال گذشته بدان توجه کرده است و یکی ار رکن های اصلی تبلیغ-ترویج و سازماندهی است تحت (advocate)دفاع و پیشبرد مبارزات کارگران است....