کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مهسا امینی

اخبار ایراناخبار کردستان

ادامه اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران

komalah
روز سه شنبه 29 شهریورماه، در شمار قابل توجهی از شهرهای ایران از جمله در تهران، مشهد، ایلام، همدان، کرمان، تبریز، کرمانشاه، قم، رشت،‌ اراک، کیش،‌ بندرعباس، سنندج، پیرانشهر، ارومیه، بیرجند، آبادان، گرگان، ساری و ماکو معترضان به خیابان‌ها آمدند....