کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

علیرضا ثقفی

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

مصادره اموال، حکم قطعی ومرگ تدریجی علیرضا ثقفی در زندان عادی

komalah
۱۴ سال پیش علیرضا ثقفی پس از بازگشت از اجلاس جهانی کار برای دفاع از حقوق کارگران در چنین روزی در حالیکه از گلزار خاوران باز می گشت دستگیر شد...