کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شنگال

سخن روز

به یاد جانباختگان نسل کشی شنگال

komalah
روزهای سوم تا هشتم ماه اوت برابر با۱۲ تا ۱۸ مردادماه سالگرد حمله نیروهای داعش به منطقه کرد نشین شنگال است . ۸ سال پیش درسال ۲۰۱۴ در یکی گرمترین روزهای تابستان آن سال   نیروهای داعش به  منطقه شنگال حمله کردند و در مدت زمان کوتاهی شهر شنگال و...