کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شعار ها

سخن روز

“زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” در سرلوحه شعار ها

-
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روز 21 اردیبهشت اعلام کرد که دو تبعه فرانسوی را دستگیر کرده است. این دو تن، خانم "کوهلر" و پارتنر او "ژاک پاری"، اعضای اتحادیه معلمان، به نام “نیروی کارگری” در فرانسه هستند و به عنوان توریست به ایران آمده بودند. "نیروی کارگری" عضو "فدراسیون...