کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

سگ کشی

سخن روز

 حکومت اسلامی و سگ کشی !

komalah
‏"حدود دو میلیون سگِ بی صاحب در ایران وجود دارد که روزانه به 55 نفر آسیب می‌زنند. شرق آسیا، سوئیس و نیجریه با مصرف سالیانه 300 هزار تن گوشت سگ، هر تن 15000 دلار، بزرگترین خریدار سگ در جهان هستند. با صادرات سالانه 500 هزار سگ یا 7000 تن گوشت سگ،...