کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

زنان

اخبار ایران

احضار چهار نفر از فعالین زنان ایران برای اجرای دوران حبسشان

komalah
بنابر گزارش رسانه های حقوق بشری ایران، در چند روز گذشته، اجرای احکام زندان اوین، با فشار بر وثیقه گذاران چهار نفر از فعالین ندای زنان ایران به نامهای ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله، آنها را برای گذراندن دوران حبسشان فراخوانده است....
اخبار ایران

تشکل‌سازی برای حجاب اجباری و سرکوب سازماندهی‌شده زنان 

komalah
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر رژیم، روز سه شنبه 11 مردادم اه خواستار وضع قوانین جدی در رابطه با حجاب اجباری و "تشکل‌سازی" در همه مراکز، ادارات و سازمان‌ها برای تحمیل آن به زنان شده و گفته است حجاب در جامعه "فوریت" پیدا کرده است....
اخبار ایران

ممنوعیت حضور زنان در کلیه تبلیغات محیطی و مجازی در ایران

komalah
وزارت ارشاد رژیم روز شنبه 1 مرداد ماه در نامه‌ای به آموزشگاه‌های آزاد هنری و سینمایی ایران اعلام کرد که بر اساس مصوبات موسوم به «عفاف و حجاب» از این پس حضور زنان در تبلیغات ممنوع است....
سخن روز

حجاب بی حجاب

komalah
 امروز سه شنبه 21 تیرماه در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز "حجاب و عفاف" نامگذاری شده است. با نزدیک شدن این روز شمار زنانی که فشارهای رژیم را نادیده گرفته و آگاهانه این روز را به روز دور انداختن حجاب اجباری تبدیل کرده اند، به سرعت در حال افزایش...
اسناد و مصوبات کومه له

قطعنامە کنگرە ١٨ کومه له بارە در جنبش زنان

foad
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو بە قدرت رسیدن تا کنون زندان بزرگی برای اکثر ساکنین آن، بویژە زنان بودە است. این رژیم در بیش از چهار دهە حاکمیت خود کوشیدە است تا حصارهای این زندان بزرگ را با استفادە از اعتقادات مذهبی و...
اخبار کردستان

افزایش قابل توجه کولبری توسط زنان در مناطق مرزی ایران

روزنامه دولتی همشهری از «افزایش قابل توجه» جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مرزی استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه خبر داد. این روزنامه روز چهارشنبه 2 بهمن ماه، در مطلبی تحت عنوان «مادرم، کولبر» نوشت که بر اساس «بررسی میدانی» به این نتیجه رسیده است. در این گزارش......