کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

-

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت مردم سراسر ایران، به یک اعتصاب عمومی در پشتیبانی از مردم کردستان

-
بیش از دو ماه است، خیزش عادلانه پیشرو، آزادیخواهانه و انسانی تحت دو شعار اصلی "زن زندگی آزادی" و "سرنگونی جمهوری اسلامی"، در پهنای جامعه ایران در جریان است...