کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

تجمع اعتراضی علیه گرانی

اخبار ایران

تجمع اعتراضی علیه گرانی در شهرهای مختلف کشور

komalah
روز چهارشنبه 21اردیبهشت ماه شمار زیادی از شهروندان شهرهای مختلف کشور از جمله خوزستان، دزفول، سرپل ذهاب و ماهشهر در اعتراض به افزایش قیمت کالاهای اساسی به  خیابان‌ آمدند. شهروندان دزفولی ضمن برپایی تجمع اعتراضی در محدوده چهارراه سی‌متری در مرکز این شهر ، علیه مقام‌های رژیم و گرانی‌ها شعارهای......