کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی اهالی منطقه مهرآباد فنوج

مردم منطقه مهرآباد فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان روز شنبه 7 خردادماه با بستن مسیر حرکت مقام‌های منابع طبیعی، به آنها اجازه فعالیت معدن کاوی را ندادند.

معترضان می‌گویند در صورت ادامه کار و جستجوی معدن، محیط زیست و کشاورزی مردم این منطقه نابود خواهد شد. آنها می گویند، منابع طبیعی با ورود به این منطقه قصد ثبت زمین‌ها به عنوان زمین‌های منابع طبیعی داشتند. اقدامی که در پی آن عملیات معدن کاوی را مجاز خواهد کرد. مردم منطقه مهرآباد فنوج همچنین می‌‌گویند، در صورت ثبت غیرقانونی زمین‌های این منطقه با آغاز فعالیت معدن‌یابی، محیط زیست و حیات وحش از بین خواهد رفت. آنها می‌گویند در پی آن کشاورزی و دامداری روستائیان نیز همچون بسیاری از نقاط دیگر این استان از بین رفته و روستائیان همه چیز خود را از دست خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah