کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

اخبار ایراناخبار کردستان

ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

komalah
اعتراض‌های گسترده در ایران در پی قتل مهسا امینی در روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور ادامه دارد و اعتراض‌هایی در بازار تهران و نیز در شهر اراک شکل گرفته است. دانشجویان در تبریز هم تجمع اعتراضی برگزار کردند....