کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مطالب رسیده

مطالب رسیده

پول‌های بلوکه شده ایران به جنبش‌های اجتماعی معترض ایران پرداخت شود نه به حکومت اسلامی!

بهرام رحمانی
باید از هر طریق ممکن به کمک کارگران اعتصابی، به‌ویژه کارگرانی که دستمزدشان پرداخت نمی‌شود و یا اخراج شده‌اند شتافت. از راه‌انداختن صندوق اعتصاب و هر راهی که بتوان با تامین زندگی کارگران، به ادامه اعتصاب آن‌ها کمک کرد....
مطالب رسیده

سناریوهایی که پس از کشتن مهسا؛ برای حدیث، حنانه، غزاله، نیکا، سارنا و… ساختند!

بهرام رحمانی
حکومت اسلامی ایران، در کلیت خود یک حکومت متجاوز و شهوت‌پرست و پول‌پرست و فاسد، مافیایی و جانی است. رفتار حکومت اسلامی با شهروندان ایران، نه یک رفتار سیاسی حتی شبه‌‌دولت، بلکه تمام رفتار مافیایی، تجاوزگرانه، تروریستی، غارتگری و در یک کلام تخریب و ویرانی است. همه عناصر سیاسی و...
مطالب رسیده

یادآوری تجربه شوراها در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و قدرت‌گیری حکومت اسلامی ایران!

بهرام رحمانی
«شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» از پیوستن شماری از نیروهای شاغل در پتروشیمی دنا به اعتصاب خبر داد. این کارکنان پیش‌تر در اعلامیه‌ای هشدار داده‌ بودند که در صورت پایان نیافتن سرکوب مردم و آزار زنان با معترضان هم‌صدا خواهند شد....
مطالب رسیده

دیگر جان بی رمق و زوزەهای پایانی خامنەای هم در مقابل عزم راسخ، خواست و ارادە تودەهای بە پا خواستە کاری از پیش نخواهد برد.

ایوب دباغیان
ایران و جهان امروز دوشنبە یازدهم مهر ماە بعد از یک ماە بیخبری از خامنەای و گمانە زنیها از زندە بودن یا مردە بودن ایشان، و پس از  شانزدە روز از اعتصابات عمومی و خیزش مردمی کردستان و ایران کە بعد مرگ مظلومانە مهسا امینی "ژینا" با خواست احزاب سیاسی...