کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شورش کریمی

اطلاعیه سایر سازمان و نهادهامطالب رسیده

اینگونه بود که ژینا جاودانه شد

شورش کریمی
پرده اول: ژینا را پلیس حفظ نظام ارتجاعیِ اسلامی دستگیر کرد. برادراش همراه‌ اش بود. هر دو مقاومت کردند. آنها را زدند. چماقداران ژینا را سوار کردند. با خود بردند. در بین راه او را زدند و تحقیر کردند. ژینا اعتراض کرد، ارداه‌اش را داشت، اما تنها بود. ژینا را...
مطالب رسیده

نکاتی پیرامون فاجعه متروپل در آبادان

شورش کریمی
فروریختنِ برج متروپل در آبادان همزمان بود با به خیابان آمدنِ مردم این شهر. متروپل نماد فساد گسترده در دستگاه حکومت بود که فروریخت. در چند ساعت اول بعد از این فاجعه مردم نشان دادند تا چه اندازه منشا مشکلات را می شناسند. آنها از قبل می دانستند یا به......
مطالب رسیده

راه سومی هم وجود دارد، جوابی به کاک عمر ایلخانی زاده

شورش کریمی
اخیرا کاک عمر ایلخانی زاده نوشته ای  تحت عنوان “آخرین دو راهی_ در کردستان، له یا علیه جنبش کردستان” در رابطه با کنگره 18 کومله منتشر کرده اند که هر چند نسبت به آنچه که ایشان بارها گفته اند نکته جدیدی در بر ندارد، اما به هر حال از نظر......
مطالب رسیده

معیارهای دوگانه، دمکراسی دروغین، به مناسبت قتل عام حلبچه

شورش کریمی
امروز، سی و چهار سالِ قبل در روزِ 25 اسفندِ 1366، 20 هواپیمایِ جنگنده عراقی شهرِ کردنشینِ “حلبچه” را مورد تهاجم قرار دادند. بمب های شیمیاییِ سارین، خردل و تابون را پرتاب کردند. بیش از 5000 نفر غیر نظامی کشته شدند. بیش از هفتاد و پنج درصد آنان کودکان و......
مطالب رسیده

پاسخی به رفیق هلمت احمدیان در باره مسائل مورد اختلاف

شورش کریمی
در چند روز گذشته نوشته ای از رفیق هلمت احمدیان را تحت عنوان: ” بدیل جدید و وارونه نمایاندن واقعیات سیاسی تشکیلاتی، در حاشیه اظهارات اخیر ر. ابراهیم علیزاده” دیدم که به چند دلیل جوابی در خور آنرا لازم می دانم: اول، غیر واقعی بودن اظهارات مندرج در آن. دوم،......
مطالب رسیده

اقلیتی که سودایِ تحمیل نظرات خود به اکثریت را دارد

شورش کریمی
شورش کریمی بحران درون حزب کمونیست ایران بار دیگر نشان داده است که فرهنگ حاکم بر فرد، جامعه و حتی بعضا احزاب سیاسی تا چه اندازه متاثر از فرهنگ طبقه حاکم است. آخرین نامه ای که اخیرا «کمیته اجرائی» حزب کمونیست ایران به نمایندگی از کمیته های کشوری در رابطه......
مطالب رسیده

بخش سوم مارکسیسم و روانکاوی

شورش کریمی
تربیت به دنبال دستیابی به دو چیز است. اول از همه می بایست به جوانان مجموعه ای آگاهی از احکام ارائه دهد که تصور می شود یا کابردِ بلافاصلهِ عملی دارند یا به پیش زمینه هایِ فرهنگیِ زندگی تعلق دارند. در مرحله دوم می بایست کودک را تشویق کرد که...
مطالب رسیده

فصل آخرِ مارکسیسم و روانکاوی بخش دوم

شورش کریمی
نویسنده: روبن اسبورن ترجمه: شورش کریمی لینک بخش اول: فصل آخر کتاب مارکسیسم و روانکاوی(فصل٩) (etehad-k.com) افرادی که تمام طول سال خود را با سیاست اختصاص می دهند، افراد خاصی هستند. اما نه تنها توضیح این‌که چرا بعضی افراد در سیاست فعال هستند یک مسئله روانشناسی است، بل‌که هم‌چنین شکل......