کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

بیانیه های تشکل های بازنشستگان و کارگری: روز پاسخگویی فرا خواهد رسید

komalah
شورای بازنشستگان ایران، سندیکای کارگران هفت تپه و اتحاد بازنشستگان با انتشار بیانیه های جداگانه ای به هجوم وحشیانه سرکوبگران جمهوری اسلامی به دانشجویان دانشگاه شریف و سرکوب اعتراضات و قیام سراسری مردم واکنش نشان دادند. در بیانیه اتحاد بازنشستگان آمده است که تاریخ تمامی حملات را به دانشگاه ثبت...
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

بیانیه راهکار سوسیالیستی: سازماندهی اجتماعی اعتراضات و تدارک وسیع اعتصابات کارگری

komalah
بی تردید امروز خیزش فراگیر و همه جانبه ایران را دربر گرفته‌است در صف مقدم این خیزش عمومی زنان و دانشجویان پیشتازند. توده‌های مردم زحمتکش و آگاه برای حمایت از فرزندان دلیر خود با همه‌ی توش و توان خود، نگرانی در خانه را به فریاد خشم آلود در خیابان بدل...
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) در حمایت از اعتصاب سراسری دانشجویان و اعتصاب سه شنبه ۱۲ مهر معلمان!  در همبستگی با مردم بلوچستان و کردستان  و در حمایت از جنبش سراسری مردم ایران! 

komalah
گسترش جنبش مردمی از طریق تظاهرات هر روزه خیابانی، با اعتصابات سراسری دانشجویان، معلمان و مردم کردستان،  پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است....
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

پیام کمیته مرکزی كومه‌له‌ به مناسبت پیروزی شکوهمند اعتصاب عمومی در کردستان

komalah
مردم رزمنده کردستان، مردم آزادیخواه ایران! روز نهم مهرماه 1401 صفحه درخشان دیگری به مبارزات ریشەدار مردم کردستان اضافه گردید. اعتصاب قاطعانه شما جوابی دندانشکن به جمهوری اسلامی بود که اقدامات جنایتکارانه و ماشین کشتارش را در خیابان ها و در خارج مرزها متوقف نمی کند. پاسخ کوبنده مردم حق......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له اعلام اعتصاب عمومی روز شنبه ۹ مهرماه

komalah
رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از خاموش کردن خیزش انقلابی مردم ایران، با این هدف که به خیال خود نگاهها را از صحنه خروش پر شور مردم در خیابانهای کردستان و ایران متوجه بیرون مرزها کند، روز چهارشنبه ۶ مهرماه مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در عمق اقلیم کردستان را مورد...
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در اقلیم کردستان

komalah
رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از خاموش کردن خیزش انقلابی مردم ایران، با این هدف که به خیال خود نگاهها را از صحنه خروش پر شور مردم در خیابانهای کردستان و ایران متوجه بیرون مرزها کند، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه قبل از ظهر امروز چهارشنبه ۶ مهرماه مقرات احزاب...
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

از خیزش انقلابی مردم و از  اعتصاب عمومی معلمان و دانشجویان حمایت می کنیم !

komalah
اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) خیزش قدرتمند زنان و جوانان شجاع کشور در ده روز گذشته، در اعتراض به قتل جنایتکارنه مهسا امینی، دختر جوان کرد، حالا دیگر سراسری شده است و شعار درخشان «زن، زندگی، آزادی» را به پرچم این جنبش تبدیل کرده......
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

قدردانی کمیته مرکزی کومەلە از مردم مبارز کردستان برای به پیروزی رساندن اعتصاب عمومی:

komalah
شما در چند روز گذشته با ارادەای استوار کف خیابان‌ها را به میدان اعتراض خود علیه کلیت جهموری اسلامی تبدیل کردید و امروز ٢٨ شهریور ماه نیز یک اعتصاب عمومی را با موفقیت برگزار کردید....