کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کانی کرمپور

مطالب رسیده

دیروز شلیر، امروز مهسا، فردا ؟

کانی کرمپور
مهسا (ژینا) امینی، شهروند 22 ساله اهل شهرستان سقز که طی روزهای اخیر با حال نامساعد جسمی از بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شده بود،...
مطالب رسیده

با حزب کمونیست تاریخ را رقم خواهیم زد…

کانی کرمپور
سالها پیش، زمانی که کارل مارکس و هم اندیشه‏گان وی، جهان را طوری دیگر نگریستند، با علم براین که تفسیر مارکسیستی تاریخ جامعه و نقد سیستم حاکم، واقعی، منسجم و قابل اجرا بود، اما در ماورای خیال نیز نمی دیدند که تنها چندین سال بعد این دیدگاه، نه به مثابه...
مطالب رسیده

زن، فریادی که به سکوت تن نمی دهد

کانی کرمپور
  کانی کرم پور خشونت علیه زنان یک پدیده در حال اتفاق، با ریشه در تاریخ تکامل جوامع بشری است. وجود این پدیده وابسته به دو فاکتور: “پیدایش مالکیت خصوصی و مذهب است”. انگلس در کتاب منشاخانواده، دورانی از تاریخ بشر را بازگو می کند که در آن جوامع اولیه......
مطالب رسیده

زن، فریادی که به سکوت تن نمی دهد

کانی کرمپور
  کانی کرم پور خشونت علیه زنان یک پدیده در حال اتفاق، با ریشه در تاریخ تکامل جوامع بشری است. وجود این پدیده وابسته به دو فاکتور: “پیدایش مالکیت خصوصی و مذهب است”. انگلس در کتاب منشاخانواده، دورانی از تاریخ بشر را بازگو می کند که در آن جوامع اولیه......
مطالب رسیده

دستگیری و زندان، نشان از اوج بحران

کانی کرمپور
کانی کرم پور نگاهی اجمالی بە وضعیت کنونی ایران چه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و چه داخلی، واقعیت‌هایی را آشکار می‌کند که نشان از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مسئولان بی لیاقت آن دارد. بوی تعفن اسلام‌گرایی و تحجر این رژیم بغایت ارتجاعی، مشام هر انسان آزاده ای را آزرده می‌‌کند.......