کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کانی کرمپور

مطالب رسیده

زن، فریادی که به سکوت تن نمی دهد

کانی کرمپور
  کانی کرم پور خشونت علیه زنان یک پدیده در حال اتفاق، با ریشه در تاریخ تکامل جوامع بشری است. وجود این پدیده وابسته به دو فاکتور: “پیدایش مالکیت خصوصی و مذهب است”. انگلس در کتاب منشاخانواده، دورانی از تاریخ بشر را بازگو می کند که در آن جوامع اولیه......
مطالب رسیده

زن، فریادی که به سکوت تن نمی دهد

کانی کرمپور
  کانی کرم پور خشونت علیه زنان یک پدیده در حال اتفاق، با ریشه در تاریخ تکامل جوامع بشری است. وجود این پدیده وابسته به دو فاکتور: “پیدایش مالکیت خصوصی و مذهب است”. انگلس در کتاب منشاخانواده، دورانی از تاریخ بشر را بازگو می کند که در آن جوامع اولیه......
مطالب رسیده

دستگیری و زندان، نشان از اوج بحران

کانی کرمپور
کانی کرم پور نگاهی اجمالی بە وضعیت کنونی ایران چه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و چه داخلی، واقعیت‌هایی را آشکار می‌کند که نشان از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی مسئولان بی لیاقت آن دارد. بوی تعفن اسلام‌گرایی و تحجر این رژیم بغایت ارتجاعی، مشام هر انسان آزاده ای را آزرده می‌‌کند.......
مطالب رسیده

جدال مرگ و زندگی

کانی کرمپور
  کانی کرم پور در گوشه ای از این کره خاکی، در جایی بکر و دورافتاده، میان کوه های سربه فلک کشیده، منطقه ایست با دره های زیبا، جنگلهای بلوط، باغهایی پر از درختان میوه و  چشمه هایی خروشان که از دل سنگهای سخت و صیقلی هزاران ساله می رویند.......
مطالب رسیده

رنج بی مزد

کانی کرمپور
کانی_کرم_پور به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان بلند شو دانشگاه ات دیر می شود. این جمله ای بود که در اتاق طنین انداز شد و چه جمله آشنایی! جمله ای که هر روز تکرار و تکرارش می کند بدونه آنکه خسته شود. “مادرم” را می......