کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

گروه ۷

اخبار جهان

جلسه وزیران خارجه گروه ۷ درباره تحریم روسیه و کمبود احتمالی غذا در جهان

komalah
دیپلمات های ارشد کشورهای گروه هفت روز حمعه 23 اردیبهشت ماه، جلسه‌ای را آغاز کردند که قرار است روی تحریم روسیه به علت حمله آن کشور به اوکراین و همینطور بحران احتمالی غذا در جهان تمرکز داشته باشد. این نشست سه روزه در منطقه تفریحی وایسن‌هاوس آلمان آغاز شد و......