کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کومەله

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه دبیر خانه کمیته مرکزی کومەله درباره دستگیری های شهرستان بانه

komalah
امروز خبری در پاره ای از رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی در مورد دستگیری شماری از فعالین مدنی در شهرستان بانه انتشار یافت. جمهوری اسلامی ادعا می کند که گویا آن ها را در رابطه با کومەله ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ) دستگیر کرده است. ما بدینوسیله......