کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کومه‌له

اخبار ایران

افزایش نگرانی‌ها در خصوص سرنوشت چهار عضو بازداشت شده کومه‌له

-
طی روزهای اخیر، علی‌رغم مراجعه مکرر خانواده چهار نفر پیشمرگ بازداشت شده  کومله کردستان ایران به دادگستری و نهادهای امنیتی در شهر ارومیه تاکنون هیچ از اطلاعی از سرنوشت آنها به دست نیامده است....