کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کودکان کار

اخبار ایران

افزایش ۲۱ درصدی تعداد کودکان کار در ایران

بنا به گزارش مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار، روز پنج شنبه 6 تیرماه، در دو سال اخیر تعداد کودکان کار 21 درصد افزایش یافته است. برپاهی این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله شاغل کشور ۴۱۰ هزار نفر بوده که از این میزان، ۸۲/۳ درصد......
سخن روز

جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای برای کودکان کار و خیابان دارد؟

شنبه – ۱۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 08 – 06 – 2019 بازهم در آستانه ۲۲ خرداد روز جهانی مبارز علیه کار کودک، جمهوری اسلامی فریبکارانه در صدد پوشاندن بی مسئولیتهای تاکنونی، عدم انجام وظیفه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت در مقابل میلیونها انسان تحت نام “کودکان......