کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کشته شدن 10 نفر

اخبار جهان

کشته شدن 10 نفر در حمله نژادپرستانه در بوفالوی آمریکا

komalah
روز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه، یک مرد مسلح سفیدپوست در یک سوپرمارکت در محله سیاه پوستان در بوفالو واقع در ایالت نیویورک، ۱۰ نفر را کشت و سه نفر را زخمی کرد. مرد مسلح که به یک تفنگ تهاجمی و زره پوش مسلح بود، پس از تیراندازی دستگیر شد. مقامات......