کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کانون صنفی معلمان ایران

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

پیام تسلیت کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با جان باختن مهسا امینی

komalah
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در رابطه با جان باختن مهسا امینی به دست گشت ارشاد پیام تسلیتی به مردم ایران منتشر کرد. متن کامل این پیام در ادامه است:...