کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کارگران و مردم آزادیخواه ایران

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از معلمان زندانی

-
کارگران و مردم آزادیخواه ایران معلمان زندانی اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از روز یازدهم اردیبهشت در اعتصاب غذا به سر میبرند و‌ با توجه به بی‌خبری از وضعیت آنان و انتقال اسماعیل عبدی به زندان کچویی، جان آنان در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار دارد. ابوالفضل رحیمی‌شاد......