کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

کارگران شهرداری

اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر به عملی نشدن وعده‌های مسئولین

-
کارگران شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان روز پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه، نسبت به بی‌توجهی مسئولین استانی به خواسته‌های خود اقدام به تجمع کردند. کارگران شهرداری ایرانشهر ۴ ماه دستمزد و ۱۴ سال عیدی و پاداش از شهرداری طلبکار هستند. این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۶۵۰......
اخبار ایران

عدم پرداخت دستمزد کارگران شهرداری رشت

کارگران شهرداری رشت از عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود به بهانه های مختلف خبر دادند. این کارگران که بیش از 1900 نفر می باشند و در شرکت های بخش خصوصی از جمله نظافت و فضای سبز مشغول به کار می باشند، در این خصوص می گویند از آبان......