کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

پتروشیمی

اخبار ایران

سومین روز تجمع کارگران پتروشیمی بندرخمینی

به گزارش منتشره، کارگران پتروشیمی بندر خمینی روز پنجشنبه 3 بهمن ماه برای سومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل این شرکت دست به تجمع زدند. این کارگران خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسان‌سازی پایه‌های حقوقی ......