کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

پاکستان

اخبار جهان

وقوع درگیری مرگبار در پاکستان

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 5 مردادماه، در جریان دو حمله جداگانه در پاکستان و وقوع درگیری، دهها تن کشته و زخمی شدند. بر پایه ا ین گزارش، در جریان این حمله که به دست گروهی ناشناس به مواضع نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان......
اخبار جهان

اعتصاب سراسری بازاریان پاکستانی

بازاریان پاکستانی در اعتراض به بالا بودن مالیات سال جاری روز شنبه 22 تیرماه دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب که توسط انجمن بازاریان پاکستان سازماندهی شده، بازاریانِ محله‌های کراچی تا خیبر و از کشمیر تا گدار را شامل می‌شود. معترضان می‌گویند: تا زمان لغو مالیات‌های ناعادلانه با دولت......