کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

پاوه، نوسود، کولبری

اخبار کردستان

وحشت رژیم از احتمال برگزاری تجمع اعتراضی علیه کشتار کولبران در پاوه

-
بر پایه گزارش دریافتی از کرمانشاه، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، حدود ۲۰ خودرو هنگ مرزی برای جلوگیری از احتمال هرگونه اعتراض به کشتار کولبران و ممنوعیت کار آنان، راهی شهرهای پاوه و نوسود شدند. این گزارش می افزاید، چندی پیش دادستان پاوه اعلام کرد که فقط افراد بومی پاوه......