کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

هشت گرم گوشت در روز

سخن روز

حکومت اسلامی و سرانه هشت گرم گوشت در روز !

-
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران، با اشاره به کاهش شدید سرانه مصرف گوشت در ایران گفت، مردم این کشور از لحاظ قدرت خرید گوشت، در شرایط «وخیمی» قرار دارند.  رسولی ضمن تأکید بر این‌که استاندارد جهانی مصرف گوشت برای هر نفر در روز 100......