کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

نقده

اخبار کردستان

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در نقده

komalah
  بر پایه گزارش دریافتی، روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه جمعی از فعالین اجتماعی و کارگری ترک و کرد در نقده به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر مراسمی برگزار کردند. مراسم با سرود انترناسیونال سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جانباختگان راه......