کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

نامعلوم

اخبار کردستان

انتقال فاطمه داوند از کمپ دیپورتی‌های ترکیه به مکانی نامعلوم

komalah
فاطمه داوند که جزء بازداشت‌شدگان قیام آبان ۹۸ و از شهادت‌دهندگان دادگاه مردمی آبان است، توسط نیروهای امنیتی ترکیه و بدون اطلاع قبلی از کمپ دیپورتی‌ها خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شده است....