کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

موقت

اخبار ایران

آزادی موقت سها مرتضایی

“سها مرتضایی” دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. سها مرتضایی در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال جاری و در جریان اعتراضات سراسری......