کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مهسا امینی(ژینا)

اطلاعیه و بیانیه های حزبی

فراخوان کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت از مردم کردستان به اعتصاب عمومی

komalah
مهسا امینی(ژینا) دختر جوان اهل سقز پس از آنکه توسط افراد گشت ارشاد به دلیل آنچه که  پوشش نامناسب عنوان شده بود، در شهر تهران از جمع خانواده اش ربوده شد وبه بازداشتگاه منتقل گردید...