کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مقر مرکزی کومه له

مناسبتهای تشکیلاتیاخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقر مرکزی کومه له

komalah
روز جمعه 9 اردیبهشت ماه مراسم باشکوهی به مناسب فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر با شرکت جمعی از پیشمرگان کومه له، و دوستان و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران در مقر مرکزی کومه له در “زرگویز” سلیمانیه برگزار گردید. مراسم با خواندن تراکتی به مناسبت......