کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

معلمان زندانی

اخبار جهان

حمایت تشکل‌های کارگری در ژنو از کارگران و معلمان زندانی

-
روز شنبه 21 خرداد ماه شماری از ایرانیان ساکن اروپا به دعوت چندین سندیکای کارگری فرانسوی، سوئیسی و تشکل‌های ایرانیان خارج از کشور، همزمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار اقدام به برپایی تجمع کردند....