کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مرگ و مصدوم شدن ۸ کارگر

اخبار ایران

مرگ و مصدوم شدن ۸ کارگر شرکت مقواسازی پانولی

komalah
روز پنجشنبه ۵ خردادماه، ۳ کارگـر شاغل در شرکت مقواسازی پانولی بر اثر گاز گرفتگی ناشی از جمع شدن گاز متان در فاضلاب کارخانه جان باخته و همچنین 5 کارگر دیگر که شامل یک زن کارگر بود مصدوم شدند....