کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مراسم گرامیداشت

اخبار کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد رفیق صدیقه نبوی

komalah
برپایه گزارش دریافتی روز دوشنبه 30 خرداد ماه مراسمی برای گرامیداشت یاد رفیق صدیقه نبوی عضو حزب کمونیست ایران و از پیشمرگان قدیمی کومه له که در 17 خرداد سالجاری در کشور سوئد به دلیل بیماری درگذشت، در شهر سنندج برگزار گردید....