کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مجید کریمی

اخبار کردستان

بازداشت مجید کریمی دبیر انجمن صنفی معلمان سنندج

komalah
مجید کریمی دبیر انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان کە روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد با عدەای دیگر از معلمان سنندج برای پیگیری وضعیت آقای مسعود فرهیخته به جلو اطلاعات سپاه رفته بودند توسط چند نفر لباس شخصی با یک پژو سفید دستگیر و ربوده شد....