کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

مارکس

سخن روز

گستردگی و تنوع اشکال فساد در رژیم اسلامی

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019   ابعاد فساد در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی آنقدر گسترده است، اشکال فساد آنقدر متنوع است، که به جرات می توان گفت نظیر آن را در کمتر جای جهان می توان یافت. سران مذهبی در ایران......
سخن روز

هراس از گسترش تفکرات مارکسیستی در دانشگاه

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019 روز پنج شنبه بیست وسوم خرداد، سیزدهم ژوئن “خبر آنلاین “بخشهائی از اظهار نظر فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران را منتشر نمود. او در این اظهار نظر به اصولگرایان و اصلاح طلبان هشدار میدهد که “تفکرات مارکسیستی......
سخن روز

مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش

سه شنبه – ۱۴ خرداد – ۱۳۹۸ , 04 – 06 – 2019 مذهب در جوامع طبقاتی امروز، در همان حال که اعتقادات توده های وسیعی از کارگران و مردم زحمتکش را تشکیل می دهد، ابزاری است در دست سرمایه داران و دولت تا از طریق آن مردم را با......