کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فعالین کارگری سنندج

اخبار کردستان

یورش مأموران اطلاعات سپاه به منزل یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج

komalah
صبح روز سه‌ شنبه ۲۷ اردیبهشت ‌ماه، مأموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل گلنار قدیم خانی و مظفر صالح ‌نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج، اقدام به تفتیش منزل کرده و پس از تفتیش و ضبط وسایل شخصی آنجا را ترک کردند....