کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

یورش مأموران اطلاعات سپاه به منزل یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج

صبح روز سه‌ شنبه ۲۷ اردیبهشت ‌ماه، مأموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل گلنار قدیم خانی و مظفر صالح ‌نیا از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج، اقدام به تفتیش منزل کرده و پس از تفتیش و ضبط وسایل شخصی آنجا را ترک کردند.

همچنین بعد از این یورش، طی تماسی تلفنی گلنار قدیم ‌خانی  همسر مظفر صالح نیا را به اطلاعات سپاه احضار کردند و پس از چند ساعت بازجویی حول اعتراضات معلمان و فعالیتهای اتحادیه آزاد کارگران ایران آزاد شد اما به وی اعلام شده است که مجددا جهت بازجویی احضار خواهد شد. قابل ذکر است، گلنار قدیم ‌خانی معلم با سابقه مدارس ناحیه یک سنندج است.