کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فعالان صنفی زندانی در ایران

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

نامه‎ اتحادیه معلمان استان کبک(کانادا) در حمایت از فعالان صنفی زندانی در ایران

-
اتحادیه معلمان استان کبک –(کانادا) با انتشار نامه ای‎ اعتراضی، خواسته است که همه‎ معلمان و فعالان صنفی زندانی در ایران باید آزاد شوند....