کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فروش مواد مخدر در سطح تهران

سخن روز

هفت هزار خرده فروش مواد مخدر در سطح تهران

-
ایسنا از خبرگزاریهای جمهوری اسلامی به نقل از “حسین رحیمی” فرمانده  نیروهای انتظامی تهران بزرگ از وجود هفت هزار خرده فروش مواد مخدر در تهران خبر داده است . رحیمی در گفتگو با این خبرگزاری، عمداً در حالی با افتخار از شناسائی خرده فروشان مواد مخدر یاد می کند که......