کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فروش مواد مخدر در سطح تهران

سخن روز

هفت هزار خرده فروش مواد مخدر در سطح تهران

komalah
ایسنا از خبرگزاریهای جمهوری اسلامی به نقل از “حسین رحیمی” فرمانده  نیروهای انتظامی تهران بزرگ از وجود هفت هزار خرده فروش مواد مخدر در تهران خبر داده است . رحیمی در گفتگو با این خبرگزاری، عمداً در حالی با افتخار از شناسائی خرده فروشان مواد مخدر یاد می کند که......