کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات

اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات

komalah
قتل «ژینا امینی(مهسا)» بدست نیروهای رژیم زن‌ستیز و فاشیست در روز جمعه 25 شهریور، اقدامی بر ضد تمامی جامعه ایران و شرق کردستان می‌باشد....