کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

صنعت اعتصاب

اخبار ایران

آغاز اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل صنعت نفت

komalah
روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، کارگران پروژه ای و پیمانکاری شاغل صنعت نفت در پالایشگاه های اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر طی فرخوان قبلی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت دست به اعتصاب زدند. کارگران پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت‌کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز......