کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شیلی

اخبار جهان

از سر گیری اعتراضات دانشجویی ضد نئولیبرالی در شیلی

komalah
روز جمعه 9 اردیبهشت ماه دانشجویان معترض شیلی با آمدن به خیابانهای سانتیاگو، خواستار تحقق وعده های دولت جدید در خصوص اصلاحات اجتماعی شدند. دانشجویان معرتض با برپایی ای تظاهرات در حال اعمال فشار اولیه بر دولت جدید هستند تا اصلاحات اجتماعی وعده داده شده را که در اعتراضات ضد......
اخبار جهان

یورش پلیس شیلی به صف معترضان و ضرب و شتم آنان

روز جمعه 6 دیماه، پلیس شیلی با استفاده از شلیک گاز اشک آور و ماشین های آب پاش با تظاهرکنندگان در سانتیاگو، پایتخت شیلی درگیر شد. پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش تلاش کرد معترضان را از میدان “ایتالیا” که مرکز تجمعات ضد دولتی بوده، دور کند......