کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

شهر بانه

اخبار ایراناطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در حمایت از اعتصاب عمومی مردم شهر بانه

2017-09-05 | ۱۳۹۶-۰۶-۱۴ روز دوشنبه 13 شهریور ماه دو کولبر زحمتکش به نام های “حیدر فرجی” 21 ساله و “قادر سهرابی” 45 ساله بر اثر تیراندازی مستقیم ماموران مرزی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. به دنبال این جنایت آشکار، موجی از تنفر و انزجار، شهر......